top of page
הגיינת הפה

הגיינת הפה

גם אם נקפיד על הימנעות ממאכלים הידועים כמזיקים לשיניים ולפה, ונאכל באופן מבוקר "לפי הספר", עדיין חשוב מאד לדאוג להיגיינת הפה. כאשר הפה אינו עובר ניקוי בסיסי בתום האכילה, קרוב לוודאי שייגרם לו נזק כלשהו. בסיום כל ארוחה, חובה להיפטר משאריות מזון! הללו חודרות באופן טבעי למרווחים שבין השיניים ובין החניכיים לשיניים שם נוצר אט אט תהליך תסיסה וריכוז גדול של חיידקים. בהמשך, החניכיים נפגעות, מורחקות מהשיניים ואחיזתן נחלשת, כאשר בסופו של דבר השיניים מתחילות להתנדנד. החיידקים חודרים לעומק השיניים עד השורש ובדרך כלל אין מנוס אלא לבצע עקירה.

ההגנה על היגיינת הפה הינה משימה יומיומית אשר בכוחה למנוע נזק, כאב ועוגמת נפש הכרוכים בטיפולי שיניים מיותרים. כל זאת בתנאי שהיא נעשית כראוי ובאופן מוקפד.

למרות כל הפעולות שהוזכרו לעיל, אין מנוס מהיווצרות אבנית על השיניים במקומות המועדים לכך. לכן, חובה להופיע אצל רופא השיניים אחת לשנה (אלא אם כן רופא השיניים המליץ על תדירות גבוהה יותר) לצורך ביקורת כללית, הסרת אבן ותיקון נזקים דנטאליים שונים.

הגיינת הפה

גם אם נקפיד על הימנעות ממאכלים הידועים כמזיקים לשיניים ולפה, ונאכל באופן מבוקר "לפי הספר", עדיין חשוב מאד לדאוג להיגיינת הפה. כאשר הפה אינו עובר ניקוי בסיסי בתום האכילה, קרוב לוודאי שייגרם לו נזק כלשהו. בסיום כל ארוחה, חובה להיפטר משאריות מזון! הללו חודרות באופן טבעי למרווחים שבין השיניים ובין החניכיים לשיניים שם נוצר אט אט תהליך תסיסה וריכוז גדול של חיידקים. בהמשך, החניכיים נפגעות, מורחקות מהשיניים ואחיזתן נחלשת, כאשר בסופו של דבר השיניים מתחילות להתנדנד. החיידקים חודרים לעומק השיניים עד השורש ובדרך כלל אין מנוס אלא לבצע עקירה.

ההגנה על היגיינת הפה הינה משימה יומיומית אשר בכוחה למנוע נזק, כאב ועוגמת נפש הכרוכים בטיפולי שיניים מיותרים. כל זאת בתנאי שהיא נעשית כראוי ובאופן מוקפד.

למרות כל הפעולות שהוזכרו לעיל, אין מנוס מהיווצרות אבנית על השיניים במקומות המועדים לכך. לכן, חובה להופיע אצל רופא השיניים אחת לשנה (אלא אם כן רופא השיניים המליץ על תדירות גבוהה יותר) לצורך ביקורת כללית, הסרת אבן ותיקון נזקים דנטאליים שונים.

הגיינת הפה
bottom of page