top of page
Image by Ibrahim Boran

רפואת שיניים כללית

במרפאתנו נעשים צילומי שיניים דיגיטלים וניתנים כל השרותים הקשורים לעבודתה של שיננית מוסמכת.

ד״ר שרטר מבצע לפי הצורך שחזורי אמלגם פשוטים ביותר וגם שחזורים לבנים פשוטים ומתקדמים במיוחד. למשל שחזורי חרסינה "סיראק" שנחשבים לגולת הכותרת. שחזורים אלה נעשים במעבדה הממוקמת במרפאתנו, וממוחשבת להתאמה מדוייקת ולתוצאה אסתטית יפיפייה.

ד״ר שרטר עוסק גם בשרותים דנטליים כלליים אחרים כגון: טיפולי שורש, ניתוחי פה וטיפולי חניכיים.

ד״ר שרטר בונה גם אביזרים מיוחדים במקרים בהם יש שחיקה וחריקת שיניים.

ד״ר שרטר עובד בשיתוף פעולה עם רופאי שיניים מומחים שונים כדי לאפשר שרות של רפואת שיניים ברמה גבוהה וכדי להגיע להצלחה מלאה של הטיפול, בעיקר במקרים של שיקום מורכב.

Image by Ibrahim Boran

רפואת שיניים כללית

במרפאתנו נעשים צילומי שיניים דיגיטלים וניתנים כל השרותים הקשורים לעבודתה של שיננית מוסמכת.

ד״ר שרטר מבצע לפי הצורך שחזורי אמלגם פשוטים ביותר וגם שחזורים לבנים פשוטים ומתקדמים במיוחד. למשל שחזורי חרסינה "סיראק" שנחשבים לגולת הכותרת. שחזורים אלה נעשים במעבדה הממוקמת במרפאתנו, וממוחשבת להתאמה מדוייקת ולתוצאה אסתטית יפיפייה.

ד״ר שרטר עוסק גם בשרותים דנטליים כלליים אחרים כגון: טיפולי שורש, ניתוחי פה וטיפולי חניכיים.

ד״ר שרטר בונה גם אביזרים מיוחדים במקרים בהם יש שחיקה וחריקת שיניים.

ד״ר שרטר עובד בשיתוף פעולה עם רופאי שיניים מומחים שונים כדי לאפשר שרות של רפואת שיניים ברמה גבוהה וכדי להגיע להצלחה מלאה של הטיפול, בעיקר במקרים של שיקום מורכב.

bottom of page