top of page
IMG_0010_edited_edited.jpg

הדמיות שיניים

רשמים דנטלים מייצגים את שיא הטכנולוגיה אשר מאפשרת לרופא ליצור רשמים דנטלים וירטואלים שהם בעצם העתק מדויק של רקמות קשות ורכות בחלל הפה ע"י שימוש בלייזר ואמצעי סריקה נוספים. הטנולוגיה הדנטלית מיצר תמונה נקיה ברורה ואיכותית בתוך דקות ספורות בלבד. בלי צורך בלקיחת מידות בדרך המסורתית והישנה אשר חלק מן הפציינטים מוצאים כדרך לא נעימה בכלל. המון פציינטים מוצאים בדרך הדיגיטלית ללקיחת מידות דרך קלה ונוחה יותר מלקיחת מידות ע"י מטבע.המידע מועבר ישירות למחשב החריטה ומשמש ליצירת העבודה השיקומית,לפעמים ללא צורך כלל בשימוש עם מודלי גבס. במרפאתנו תוכלו למצוא את מכונות הסריקה הבאות: Primeescan, Omnicam.

הדמיות שיניים

רשמים דנטלים מייצגים את שיא הטכנולוגיה אשר מאפשרת לרופא ליצור רשמים דנטלים וירטואלים שהם בעצם העתק מדויק של רקמות קשות ורכות בחלל הפה ע"י שימוש בלייזר ואמצעי סריה נוספים. הטנולוגיה הדנטלית מייתר מונה נקיה ברורה ואיכותית בתוך דקות ספורות בלבד. בלי צורך בלקיחת מידות בדרך המסורתית והישנה אשר חלק מן הפציינטים מוצאים כדרך לא נעימה בכלל. המון פציינטים מוצאים בדרך הדיגיטלית ללקיחת מידות דרך קלה ונוחה יותר מלקיחת מידות ע"י מטבע.המידע מועבר ישירות למחשב החריטה ומשמש ליצירת העבודה השיקומית,לפעמים ללא צורך כלל בשימוש עם מודלי גבס. במרפאתנו תוכלו למצוא את מכונות הסריקה הבאות: Primeescan, Omnicam.

IMG_0010_edited_edited.jpg
bottom of page