top of page
smile2_edited.jpg

רפואת שיניים אסתטית

אחת המטרות החשובות לנו היא לעזור בשיפור החיוך של כל מתרפא ומתרפא.

כולנו מעוניינים לשפר את המראה שלנו, להקרין יופי ועלומים וזאת בלי קשר לגילנו, לתרבות ולרקע בהם צמחנו, ולמין שלנו.

במרפאתנו קיימות כמה שיטות קוסמטיות היעילות בהשגת חיוך יפה יותר.

השיטה הפשוטה ביותר כאשר השיניים בריאות היא הלבנת שיניים. פעולה זו נעשית ע"י המתרפא בבית בעזרת תבניות אישיות המותאמות למתרפא על ידינו. שיטה זו מוצלחת ביותר ועדיפה על פני חומרים הנרכשים בבתי מרקחת ופארמים.

שיטות מורכבות יותר לשיפור החיוך ננקטות כאשר השיניים עברו טיפולים קודמים. במידה והשיניים נפגעו ונגרם להן נזק גדול יהיה צורך להשתמש בשחזור מורכב יותר.

אפשרות אחת היא שיחזור חרסינה מודבק שניתן לעשותו בשיניים קידמיות ואחוריות.

אפשרות נוספת היא ציפוי חזית השיניים בשכבת חרסינה עדינה ולבנה הנעשית במעבדת שיניים ומודבקת הדבקה קבועה.

 אפשרות אחרת היא כתר מלא עשוי חרסינה על מתכת אצילה שאף הוא נעשה ע"י טכנאי שיניים מוסמך הנמצא במרפאתנו.   בכל השיטות האלה ניתן להגיע לתוצאות מצויינות גם מבחינת חוזק השיחזור וגם מהבחינה האסתטית.

בשבילנו כל מתרפא הוא יחודי ולכן אנו שוקלים כל מקרה לגופו. ישנה חשיבות רבה לרצונותיו של כל מתרפא.

יעוץ אסתטי והערכת מצב נקבעים מראש ובאופן אישי. רק לאחר התיעצות מעמיקה דר' שרטר ימליץ על דרכי הטיפול המתאימות ביותר וידון עם המתרפא בכך עד להסכמה משותפת לגבי תוכנית הטיפול.

smile2_edited.jpg

רפואת שיניים אסתטית

אחת המטרות החשובות לנו היא לעזור בשיפור החיוך של כל מתרפא ומתרפא.

כולנו מעוניינים לשפר את המראה שלנו, להקרין יופי ועלומים וזאת בלי קשר לגילנו, לתרבות ולרקע בהם צמחנו, ולמין שלנו.

במרפאתנו קיימות כמה שיטות קוסמטיות היעילות בהשגת חיוך יפה יותר.

השיטה הפשוטה ביותר כאשר השיניים בריאות היא הלבנת שיניים. פעולה זו נעשית ע"י המתרפא בבית בעזרת תבניות אישיות המותאמות למתרפא על ידינו. שיטה זו מוצלחת ביותר ועדיפה על פני חומרים הנרכשים בבתי מרקחת ופארמים.

שיטות מורכבות יותר לשיפור החיוך ננקטות כאשר השיניים עברו טיפולים קודמים. במידה והשיניים נפגעו ונגרם להן נזק גדול יהיה צורך להשתמש בשחזור מורכב יותר.

אפשרות אחת היא שיחזור חרסינה מודבק שניתן לעשותו בשיניים קידמיות ואחוריות.

אפשרות נוספת היא ציפוי חזית השיניים בשכבת חרסינה עדינה ולבנה הנעשית במעבדת שיניים ומודבקת הדבקה קבועה.

 אפשרות אחרת היא כתר מלא עשוי חרסינה על מתכת אצילה שאף הוא נעשה ע"י טכנאי שיניים מוסמך הנמצא במרפאתנו.   בכל השיטות האלה ניתן להגיע לתוצאות מצויינות גם מבחינת חוזק השיחזור וגם מהבחינה האסתטית.

בשבילנו כל מתרפא הוא יחודי ולכן אנו שוקלים כל מקרה לגופו. ישנה חשיבות רבה לרצונותיו של כל מתרפא.

יעוץ אסתטי והערכת מצב נקבעים מראש ובאופן אישי. רק לאחר התיעצות מעמיקה דר' שרטר ימליץ על דרכי הטיפול המתאימות ביותר וידון עם המתרפא בכך עד להסכמה משותפת לגבי תוכנית הטיפול.

bottom of page